Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

KULTURA MUZYCZNA Z PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI

W Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu obok harmonii, bębnów, cymbałów i gwizdków ze słomy możemy podziwiać nowe przestrzenie ekspozycyjne. W instytucji kultury właśnie zakończył się unijny projekt, na który muzeum pozyskało przeszło 825 tys. zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

- Jako jedyna instytucja kultury na Mazowszu stworzyliśmy stałą ekspozycje ludowych instrumentów muzycznych.  Ta wspaniała kolekcja instrumentów powstałych w warsztatach twórców ludowych  i zakładach mistrzowskich, ukazana po części w sposób interdyscyplinarny, w multimedialnej oprawie, dziś jest dla nas narodowym dziedzictwem. Wyeksponowanie bogatej kolekcji muzealnej ma wartość naukową i edukacyjną zarówno  dla grona specjalistów - etnomuzykologów, etnografów, muzyków, jak i szerokiego grona odbiorców, którzy  po raz pierwszy zetkną się z polską tradycją muzyczną. Dzięki środkom unijnym w ramach projektu mogliśmy także wyposażyć magazyny w specjalistyczny sprzęt do przechowywania zbiorów, salę wystaw czasowych w różnego typu ekspozytory, zakupić multimedia, specjalistyczne nawilżacze powietrza niezbędne do utrzymania właściwego stanu obiektów na ekspozycjach i w muzealnych magazynach, zmodernizować muzealną elektronikę, zrealizować szereg działań promocyjnych w tym wydawniczych – podkreśla Aneta Oborny, dyrektor  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Przystanek kulturalny między Warszawą a Krakowem 
Muzeum, aby móc w bezpieczny sposób przechowywać i eksponować swoje cenne zbiory, potrzebowało właściwego wyposażenia. W związku z tym na potrzeby nowych wystaw stałych zostały zakupione profesjonale elementy ekspozycyjne (m.in. gabloty i ścianki modułowe), które w atrakcyjny sposób prezentują unikalne zbiory muzeum. Z kolei, aby optymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń instytucja kultury została wyposażona w specjalne szafy i regały.
Stała ekspozycja ,,Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję’’ została przygotowana zgodnie z najnowocześniejszymi standardami sztuki wystawienniczej, w tym wzbogacona o wiele narzędzi multimedialnych i interaktywnych. Instrumenty ludowe wyeksponowano w dwóch różnych ujęciach: według występowania i funkcji instrumentów w kapelach ludowych oraz z podziałem instrumentów muzycznych ze względu na ich budowę i sposób wydobywania dźwięku (klasyfikacja instrumentologiczna Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa). Zwiedzaniu ekspozycji towarzyszą dzieła sztuki o tematyce muzycznej, archiwalne zdjęcia, nagrania muzyczne. Uzupełnieniem wystawy są filmy i prezentacje o historii i kolekcji MLIM. 
Projekt został zrealizowany we współpracy z miastem Szydłowiec i powiatem szydłowieckim. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 825 tys. zł, w tym 701 tys. to unijne wsparcie. 
Projekt: Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych.
Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu  
Całkowita wartość projektu: 825 512,46  zł
Kwota dofinansowania: 701 685,50 zł 
Działanie: 6.1. Kultura
Agnieszka Pazio 
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 34
media@mazowia.eu

wydruk, pdf

KULTURA MUZYCZNA Z PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.