MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

KULTURA MUZYCZNA Z PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI

- Jako jedyna instytucja kultury na Mazowszu stworzyliśmy stałą ekspozycje ludowych instrumentów muzycznych.  Ta wspaniała kolekcja instrumentów powstałych w warsztatach twórców ludowych  i zakładach mistrzowskich, ukazana po części w sposób interdyscyplinarny, w multimedialnej oprawie, dziś jest dla nas narodowym dziedzictwem. Wyeksponowanie bogatej kolekcji muzealnej ma wartość naukową i edukacyjną zarówno  dla grona specjalistów - etnomuzykologów, etnografów, muzyków, jak i szerokiego grona odbiorców, którzy  po raz pierwszy zetkną się z polską tradycją muzyczną. Dzięki środkom unijnym w ramach projektu mogliśmy także wyposażyć magazyny w specjalistyczny sprzęt do przechowywania zbiorów, salę wystaw czasowych w różnego typu ekspozytory, zakupić multimedia, specjalistyczne nawilżacze powietrza niezbędne do utrzymania właściwego stanu obiektów na ekspozycjach i w muzealnych magazynach, zmodernizować muzealną elektronikę, zrealizować szereg działań promocyjnych w tym wydawniczych – podkreśla Aneta Oborny, dyrektor  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Przystanek kulturalny między Warszawą a Krakowem 
Muzeum, aby móc w bezpieczny sposób przechowywać i eksponować swoje cenne zbiory, potrzebowało właściwego wyposażenia. W związku z tym na potrzeby nowych wystaw stałych zostały zakupione profesjonale elementy ekspozycyjne (m.in. gabloty i ścianki modułowe), które w atrakcyjny sposób prezentują unikalne zbiory muzeum. Z kolei, aby optymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń instytucja kultury została wyposażona w specjalne szafy i regały.
Stała ekspozycja ,,Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję’’ została przygotowana zgodnie z najnowocześniejszymi standardami sztuki wystawienniczej, w tym wzbogacona o wiele narzędzi multimedialnych i interaktywnych. Instrumenty ludowe wyeksponowano w dwóch różnych ujęciach: według występowania i funkcji instrumentów w kapelach ludowych oraz z podziałem instrumentów muzycznych ze względu na ich budowę i sposób wydobywania dźwięku (klasyfikacja instrumentologiczna Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa). Zwiedzaniu ekspozycji towarzyszą dzieła sztuki o tematyce muzycznej, archiwalne zdjęcia, nagrania muzyczne. Uzupełnieniem wystawy są filmy i prezentacje o historii i kolekcji MLIM. 
Projekt został zrealizowany we współpracy z miastem Szydłowiec i powiatem szydłowieckim. Całkowita wartość projektu to nieco ponad 825 tys. zł, w tym 701 tys. to unijne wsparcie. 
Projekt: Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych.
Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu  
Całkowita wartość projektu: 825 512,46  zł
Kwota dofinansowania: 701 685,50 zł 
Działanie: 6.1. Kultura
Agnieszka Pazio 
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 34
media@mazowia.eu
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44