Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Oświadczenie

Opublikowano: 2014-06-10

W nawiązaniu do doniesień medialnych wyjaśniamy, że  wymieniana jako pracownik MJWPU osoba nie jest zatrudniona w naszej instytucji.  Zatrzymany to ekspert, który na podstawie zawartej
z MJWPU  Umowy - Zlecenia dokonywał oceny wniosków w ramach RPO WM oraz PO KL.  W związku z prowadzonym postępowaniem, decyzją Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych osoba ta do czasu wyjaśnienia sprawy została odsunięta od wszelkich czynności związanych z dalszą oceną projektów.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712) w art. 31 ustanawia instytucję eksperta. Umożliwia to angażowanie w proces oceny wniosków o dofinansowanie osób innych niż pracownicy instytucji dokonującej wyboru przedsięwzięć do wsparcia środkami Funduszy Europejskich.

Podkreślamy, że jest to pierwsza taka sytuacja w naszej instytucji i mając na uwadze jej dobre imię i zaangażowanie pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wyrażamy głęboką nadzieję, że zaistniałe wydarzenia nie wpłyną negatywnie na duże zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców dalszym aplikowaniem w ramach trwających i przyszłych naborów.

Dyrekcja

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania

Programów Unijnych

Nabieramy tempa we wdrażaniu programów unijnych na Mazowszu

Nabieramy tempa we wdrażaniu programów unijnych na Mazowszu

Opublikowano: 2010-02-11 Nie ma realnego zagrożenia, że województwo mazowieckie nie wyda przyznanej mu puli środków. Wartość alokacji zaangażowanej do tej pory w konkursy wynosi 4 mld zł (53 proc.), natomiast razem z projektami kluczowymi wartość alokacji zaangażowanej wynosi 101,19 proc.
Niesłuszne zarzuty wobec MJWPU

Niesłuszne zarzuty wobec MJWPU

Opublikowano: 2009-12-01 Doniesienia prasowe – Gazeta Wyborcza Stołeczna z dnia 27 i 28 listopada br. w postaci artykułów „Przedszkola na łasce” oraz „Drużyna Struzika w składzie unijnej porcelany” autorstwa Pani Dominiki Olszewskiej i Pana Jana Fusieckiego, świadczy o braku wiedzy tych Państwa na temat poszczególnych etapów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Przedstawione w materiale zarzuty nie znajdują swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niewłaściwa interpretacja faktów przyczynia się do wprowadzania w błąd opinii publicznej.
Wdrażanie unijnych środków na Mazowszu

Wdrażanie unijnych środków na Mazowszu

Opublikowano: 2009-05-12 Polemika z publikacjami na temat stanu wdrażania środków unijnych na Mazowszu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w latach 2007-2013 odpowiada za wdrożenie w Województwie Mazowieckim dwóch dużych programów unijnych o wartości ponad 2,8 mld euro oraz za zamknięcie realizacji programu unijnego ZPORR 2004-2006 o wartości 300 mln euro.
Polemika z artykułem Jesteśmy w ogonie z Gazety Wyborczej

Polemika z artykułem "Jesteśmy w ogonie" z Gazety Wyborczej

Opublikowano: 2009-01-29 W wydaniu "Gazety Wyborczej" z 4 grudnia 2008r. ukazał się artykuł pt. "Jesteśmy w ogonie", autorstwa Dominiki Olszewskiej i Jana Fusieckiego.
banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.