Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Informujemy, iż na mocy Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich, pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim powstałyPunkty Informacyjne o Funduszach Europejskich (PIFE).


Zakres działalności PIFE:

1. Diagnozowanie potrzeb odbiorcy usługi oraz udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2007-2013,

2. Kierowanie odbiorców usługi (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) do instytucji udzielających specjalistycznej informacji o Programach służących wdrażaniu Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,

3. Bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich 2007-2013 w siedzibach Punktów oraz na terenie subregionu/obszaru obsługi poszczególnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,

4. Udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.

Dane teleadresowe Punktów:

Główny Punkt Informacyjny
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Czynny: pn.-pt. 8.00-18.00
Infolinia: 0801-101-101
tel.: 22 542 22 73, 22 542 22 74, 22 542 22 75, 22 542 22 77, 22 542 24 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Lokalne Punkty Informacyjne:

Czynne: pn.-pt. 8.00-16.00

Lokalny Punkt Informacyjny w Ciechanowie
ul. Plac Kościuszki 6
06-400 Ciechanów
tel. 023 672 32 74
e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Lokalny Punkt Informacyjny w Ostrołęce
ul. J. Piłsudskiego 38,
07-410 Ostrołęka
tel. 029 760 92 36
e-mail:punkt_ostroleka@mazowia.eu


Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku
ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock
tel: 22 542 23 41
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu


Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu
ul. Kościuszki 5a,
26-610 Radom
tel: 022 542 22 52
e-mail: punkt_radom@mazowia.eu


Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38,
08-110 Siedlce
tel: 022 542 23 07
e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.