Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Transmisja konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL w województwie mazowieckim

Transmisja konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL w województwie mazowieckim

TRANSMISJA NA ŻYWO WRAZ Z PROGRAMEM
  
KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ WDRAŻANIE PO KL
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

20 listopada 2014 r., Hotel Radisson Blu Sobieski; Pl. Zawiszy 1 w Warszawie

Rejestracja uczestników od 9.00 do 10.00

PROGRAM KONFERENCJI:

10.05-10.15      Otwarcie konferencji Pan Wiesław Raboszuk (Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego)

10.15-10.30      Podsumowanie wdrażania Komponentu Regionalnego PO KL na Mazowszu w latach 2007-2014Pan Leszek Król (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie)

10.30-10.45      Upowszechnianie i mainstreaming rezultatów projektów innowacyjnych w ramach PO KL
Pani Elżbieta Szymanik (Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL)

10.45-11.00      Ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim Pan Tomasz Sieradz (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie) 

11.00-11.15      Efekty udzielonego wsparcia w ramach POKL w województwie mazowieckim
Pan Mariusz Frankowski (p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych)

Przerwa 11.15 – 11.45

11.45-12.00      Wsparcie rozwoju i innowacji – wkład POKL w realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Pani Małgorzata Rudnicka (Kierownik Wydziału Innowacyjności UMWM w Warszawie)

12.00-12.15      Z opieki w dorosłość – model usamodzielnieniaPani Anna Orzechowska (Kierownik merytoryczny projektu pt. Studium Reintegracji Społecznej realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie)

12.15-12.30      BlitzGrow – jedno narzędzie, które łączy 7 sposobów na sukces w biznesie Pan Tomasz Byzia (Prezes BlitzProject Group, koordynator projektu pt. BlitzGrow – innowacyjna metoda wdrażania idei flexicurity w przedsiębiorstwie realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL)

12.30-12.45      Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Pani Aleksandra Grzybowska (Specjalista ds. funduszy unijnych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku)

12.45-13.05      EFS – efekty i założenia na lata 2014-2020 Pani Monika Gawron (Naczelnik w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego)

13.05-13.25      Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pani Katarzyna Kęsicka (Biuro Programów Europejskich w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie)

13.25-13.55      Dyskusja

13.55                  Zakończenie

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.