Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dotyczy konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014

Opublikowano: 2015-02-18

Dotyczy konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Szanowni Wnioskodawcy,

Uprzejmie informujemy, że ocena projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 została zakończona. Planowany termin zatwierdzenia listy rankingowej pozytywnie zweryfikowanych projektów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego to 24 luty 2015 r. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego alokacja na konkurs RPOWM/1.5/1/2014 została zwiększona z 6.000.000 Euro do 12.700.000 Euro, w podziale 4.200.000 Euro na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw oraz 8.500.000 Euro na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw.

Informujemy również, że maksymalny termin zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie z uwagi na krótki okres realizacji projektu oraz ze względu na ostatni rok wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zwracamy się z prośbą do Wnioskodawców, których projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną, aby rozpoczęli kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, a w szczególności załączników uzyskiwanych z zewnętrznych instytucji (ZUS, US, banki i inne). Maksymalny termin na złożenie dokumentów wymaganych do podpisania umowy będzie wynosił 14 dni od dnia doręczenia beneficjentowi pisma o przyjęciu projektu do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie załączników niezbędnych do podpisania umowy w wymienionym terminie będzie skutkować wykreśleniem z listy projektów ubiegających się o dofinansowanie.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.