Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

FAQ GENERATOR WNIOSKÓW MEWA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1. Zapomniałem hasło do systemu?

Proszę uruchomić opcję „Przypomnienie hasła”, dostępną na stronie logowania do systemu MEWA. Zostanie wygenerowane nowe hasło i wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

2. W jaki sposób wydrukować wniosek, aby dostarczyć go w postaci papierowej do MJWPU?

Wniosek musi zostać wydrukowany z pliku PDF stworzonego w zakładce „korespondencja wysłana” za pomocą przycisku „Formularz w formacie PDF”. Drukując formularz z tego miejsca, beneficjent może być pewny, że sumy kontrolne wniosku wysłanego  i wydrukowanego będą się zgadzały. Wniosek gotowy do złożenia w MJWPU w formie papierowej nie zawiera na pierwszej stronie czerwonego napisu: „FORMULARZ W TRYBIE ROBOCZYM”.

3. Dlaczego nie pojawia mi się przycisk „wyślij”?

Przycisk jest widoczny dopiero po prawidłowym walidowaniu formularza.

4. Wysłałem poprawiony wniosek, nic jednak nie pojawiło mi się w korespondencji wysłanej?

Po wysłaniu poprawionego wniosku żadna nowa pozycja nie pojawia się na liście w zakładce „korespondencja wysłana”. Uruchomienie przycisku „Odśwież listę korespondencji” skutkuje zastąpieniem starego wniosku przez nowy.

5. Wysłałem poprawiony wniosek, jednak gdy go otwieram w korespondencji wysłanej, widzę starą wersję.

Proszę odświeżyć listę korespondencji.

6. Jak zapisać wniosek?

Formularz może zostać częściowo wypełniony, a następnie zapisany w przestrzeni roboczej. W tym celu należy kliknąć „Zwaliduj i przejdź do zapisu” lub „Przejdź do zapisu” a następnie wybrać folder przestrzeni roboczej i kliknąć przycisk „Zapisz w przestrzeni roboczej”.
W przypadku poprawiania wniosku, wniosek po zapisie należy otwierać z listy zadań. Szczegółowe informacje na temat zapisu można znaleźć w Instrukcji obsługi Elektronicznego Urzędu Podawczego.

7. Dlaczego nie mam jeszcze zadania „poprawienie wniosku” na liście zadań pomimo otrzymania pisma w tej sprawie?

Zadanie „poprawienie wniosku” jest automatycznie generowane po wprowadzeniu wyników weryfikacji formalnej wniosku do systemu.

8. Czy muszę coś robić z zadaniem „Informacja o numerze sygnatury”?

Jest to zadanie czysto informacyjne, generowane na jednym z etapów weryfikacji formalnej, nie wymaga żadnej aktywności ze strony beneficjenta/wnioskodawcy.

9. Czy można zapisać zmiany w formularzu na etapie poprawy bez wysyłania go?

Tak, po kliknięciu przejdź do zapisu wniosek zapisuje się bez walidacji. Po kliknięciu Zwaliduj i przejdź do zapisu, sprawdzana jest poprawnoś
wniosku i po zapisaniu pojawia się przycisk „zakończ zadanie” który umożliwia wysłanie poprawionego wniosku.

10. Chcę, aby jeszcze raz udostępniono mi możliwość poprawienia wniosku.

Beneficjentowi przysługuje prawo do tylko jednokrotnej poprawy wniosku.

11. Pojawia mi się zupełnie czysty formularz wniosku.

Jest to związane z przechowywaniem pewnych informacji w pamięci podręcznej przeglądarki. W celu poprawnego wyświetlenia wniosku z danymi należy zrestartować komputer.

12. Pojawiają mi się nieprawidłowe kwoty, pola wypełniane automatycznie mają nieprawidłową zawartość

Przeliczenie kwot/uaktualnienie pól następuje dopiero po kliknięciu przycisku walidacji
i zapisu.

13. W czasie wprowadzania kwot do formularza automatycznie pojawiają się dwa dodatkowe zera.

Błąd jest związany z przeglądarką FireFox. Proszę zmienić przeglądarkę na Internet Explorer. Ewentualnie proszę wybrać w panelu sterowania polskie ustawienia regionalne.

14. Nie działa strona MJWPU www.mazowia.eu i nie mogę zalogować się do aplikacji MEWA

Na stronie MJWPU jest podany tylko odnośnik do aplikacji MEWA. Aplikacja działa niezależnie od strony MJWPU i jest dostępna pod adresem www.sezam.mazowia.eu.

15. Po wypełnieniu w sekcji A. Informacja ogólne o projekcie pola A4 Nazwa Beneficjenta w sekcji B Informacje o Beneficjencie pole B1 Nazwa Beneficjenta pozostaje puste.

Pole B1 Nazwa Beneficjenta zostanie automatycznie wypełnione na podstawie pola A4 po walidowaniu formularza wniosku.

16. Jak skasować pole zawartość pola słownikowego w formularzu?

Należy zaznaczyć pole i wcisnąć klawisz „delete”.

17. Chce wypełnić wniosek w systemie MEWA, ale zakładka Konkursy jest pusta.

Formularze wniosków są udostępniane na okres trwania konkursu.

18. Zakładka „korespondencja wysłana” ładuje się bardzo długo.

Zaraz po wysłaniu wniosku ta zakładka może ładować się nawet przez kilka minut, należy cierpliwie poczekać.

19. Czy załączniki do wniosku są przechowywane na liście zadań?

Nie, załączniki na etapie poprawy powinny zostać dodane bezpośrednio przed wysłaniem wniosku, gdyż nie są przechowywane na liście zadań.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.