Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Gdzie jesteś?Strona główna FAQ RPO

Odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych działań RPOWM

1. Czy dzielnica m.st. Warszawy może składać osobno wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/2/2013 bez względu na liczbę projektów składanych przez Urząd Miasta Warszawy i inne dzielnice m.st. Warszawy??

2. Jakie podmioty są uprawnione do aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

3. Czy w ramach Działania 2.2 RPOWM podmiot będący NZOZ, którego właścicielem (100% udziałów) jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadający kontrakt z NFZ (stanowiący większość przychodów placówki) oraz prowadzący działalność komercyjną (usługi nie objęte kontraktem z NFZ) realizując projekt w ramach, którego planuje nabyć infrastrukturę , która także może być w znikomym stopniu używana w działalności komercyjnej (np. infrastruktura sieciowa, licencje dla administracji szpitala) można założyć, iż jest to projekt bez pomocy publicznej i można proporcjonalnie rozdzielić wydatki zgodnie z paragrafem 5 pkt 6 Regulaminu konkursu?

Jeżeli tak to w jaki sposób rozdzielić wydatki pomiędzy kwalifikowane i niekwalifikowane, tak by nie było wątpliwości co do kwalifikowalności danego wydatku?

Do jakiego poziomu możliwe jest proporcjonalne rozdzielenie wydatków zgodnie z zapisem § 5 pkt 6 Regulaminu konkursu? Kiedy natomiast powinniśmy realizować projekt w ramach pomocy de minimis?

4. Czy partnerem w Działaniu 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013 (zakładanie klastra) może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

5. Jakie wydatki można uznać za kwalifikowane w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013? Czy kwalifikowane jest wynagrodzenie menedżera projektu i jaki może być udział tych środków w ogólnej wartości projektu? Czy kwalifikowane są inne środki na wynagrodzenia personelu (poza wynagrodzeniem dla osób świadczących usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców)?

6. Kto może być beneficjentem oraz na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPOWM 2007-2013?

7. Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 możliwe jest otrzymanie dotacji z tytułu udziału w targach, w których beneficjent będzie brał udział po raz pierwszy? W świetle zapisów z Rozporządzenia WE 70/2001, cytat: Art. 5 lit b) „udział w targach i wystawach, wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska. Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach czy wystawie.”
Beneficjent zamierza wziąć czynny udział w dwóch imprezach po raz pierwszy związanych z poszerzeniem obszaru działań o tzw. zieloną energię (fotowoltaika, oświetlenie energooszczędne).

8. Czy w świetle zapisów regulaminu dotyczącego udziału w Projekcie 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 w przypadku udziału przez Beneficjenta w jakichkolwiek targach na terenie Polski będą zwracane koszty – kwalifikacja wydatków do zwrotu w ramach dotacji - związane z transportem, logistyką eksponatów, reklamą np. foldery, wpisy do katalogów targowych, transportem, hotelem, dietami dla pracowników Beneficjenta oddelegowanych do udziału w takiej imprezie wystawienniczej?

9. Jaka jest wymagana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu ustalona przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych i na jaki okres w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013?

10. Jeśli w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 możliwe są misje gospodarcze to czy są dozwolone misje krajowe w innych regionach niż Mazowsze?

11. Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 istnieje konieczność realizowania obydwu typów projektów (targi i misje gospodarcze)?Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.