Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2015-2018

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 9 420

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy  5

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 300

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 1

Liczba użytkowników systemów informatycznych 8 200

Liczba opracowanych ekspertyz 10

wartość projektu

78 272 919,20 zł.

wkład Funduszy Europejskich

62 618 334,96 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:  

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 10 130

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 2 000 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 3

Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej 90

wartość projektu

11 361 987,97 zł.

wkład Funduszy Europejskich

9 089 590,37 zł.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.