MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dyrekcja

 


 

Mariusz Frankowski

p.o. DYREKTORA MJWPU

Nota biograficzna

Zakres obowiązków

 


 

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EFS

Elżbieta Szymanik

 


 

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA ds. EFRR

 

Monika Tchórznicka

 


 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Nowaczyńska

 


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44